Privacy Policy

Privacy Policy

Algemeen
Website: www.rcek.nl

Deze website wordt beheerd door Rotary Club Enschede Kwartier.

Bij bezoek aan deze website kan Rotary Club Enschede Kwartier gegevens van je verwerken. Dit kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die je via het contactformulier hebt ingevuld. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Rotary Club Enschede Kwartier jouw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze privacyverklaring geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van “cookies” op deze website en hoe je jouw rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking
Rotary Club Enschede Kwartier verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve “bedrijfsvoering” en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar bezoekers. De informatie die je beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om je te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Jouw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden.

Cookies
Rotary Club Enschede Kwartier maakt op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op jouw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer je de website bezoekt. Via de website van Rotary Club Enschede Kwartier worden functionele cookies geplaatst. Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website op een goede wijze functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om informatie te onthouden die jij invult bij het inschrijven voor activiteiten en/of projecten van  Rotary Club Enschede Kwartier of het uitlezen van jouw browserinstellingen om de website op de goede manier op uw beeldscherm te krijgen.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die mogelijk via deze website via links kunnen worden bezocht.

Vragen / opt-out
Voor vragen over deze privacyverklaring en/of de wijze waarop Rotary Club Enschede Kwartier jouw persoonsgegevens verwerkt, kun je als volgt met ons in contact treden:
Per brief: Rotary Club Enschede Kwartier, Bolwerkstraat 9, 7511 GP  Enschede;
Per e-mail: info@rcek.nl.
Indien je geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, dan vernemen we dit graag van je.

Wijzigingen privacyverklaring
Rotary Club Enschede Kwartier behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen kennis kunt nemen.

Inwerkingtreding privacyverklaring
Deze privacyverklaring is op 1 januari 2016 inwerking getreden.