Kerstdiner Rode Kruis

Kerstdiner Rode Kruis
december 14, 2013 admin

Kerstdiner Rode Kruis

Het Rode Kruis Enschede wordt gedragen door 150 vrijwilligers. Het Rode Kruis Enschede zou niet kunnen bestaan zonder haar vrijwilligers. Door hun enthousiasme en fantastische inzet kan het Rode Kruis Enschede steeds meer mensen helpen en blijven helpen. Daarnaast wordt de afdeling op professionele wijze ondersteund door een beroepskracht, die het Rode Kruis Enschede helpt bij de lokale fondsenwerving, relatie- en projectmanagement.

Ook in Nederland staat het Rode Kruis paraat om hulp te bieden tijdens een ramp. Het Rode Kruis verleent eerste hulp en geeft medische assistentie. En het Rode Kruis leert, middels het verzorgen van cursussen, zo veel mogelijk mensen hoe zij zelf EHBO kunnen toepassen in een noodsituatie. Het Rode Kruis bestrijdt eenzaamheid, ontlast mantelzorgers en geeft een thuis aan ernstig zieke kinderen. En het Rode Kruis helpt mensen die door bijvoorbeeld ziekte of ouderdom in een kwetsbare positie zijn beland, zo veel mogelijk op eigen benen te staan.

Als blijk van waardering heeft Rotary Club Enschede Kwartier op woensdag 12 december een feestelijk diner verzorgd voor een groep van 30 vrijwilligers van het Rode Kruis in Enschede. In teams hebben de leden van de jongste Rotary Club van Twente een driegangen keuzemenu samengesteld voor een groep vaste vrijwilligers van het Rode Kruis. De vrijwilligers van het Rode Kruis werden ontvangen in Buurthuis De Roef in Enschede.

Er is vanuit de vrijwilligers veel waardering uitgesproken voor deze actie. We hebben allemaal een hele leuke avond gehad en bovenal natuurlijk heerlijk gegeten.