Het motto van Rotary is “Service above Self”, waarmee wordt bedoeld: je eigenbelang ondergeschikt maken aan dat van de maatschappij. Rotary Club Enschede Kwartier heeft in de loop der tijd meerdere projecten georganiseerd dan wel geparticipeerd in gezamenlijke lokale Rotaryprojecten die die gedachte volledig ondersteunen. Op deze pagina vind je een kleine greep uit deze leuke en goede initiatieven die we als Club hebben opgepakt.