Jaaruitwisseling RCEK

Jaaruitwisseling RCEK
september 25, 2019 admin

Jaaruitwisseling

Rotary International kent het befaamde programma van de Jaaruitwisseling. Rotary Club Enschede Kwartier neemt daar ook actief aan deel.  Als Sponsorclub hebben wij een student voor 1 jaar naar het buitenland uitgezonden en als tegenprestatie ontvangen wij een buitenlandse student, ook voor 1 jaar. Walther Roza, de vijftienjarige zoon van een Clublid, is voor 12 maanden naar Brazilië “uitgezonden”.  Wij hebben op onze beurt een “Jaarkind” op bezoek. Luisa Baron is zeventien jaar, komt uit Brazilië en ze is hier tot augustus volgend jaar.

Hoe werkt dit programma?

Dit programma van Rotary International is bestemd voor alle hierin geïnteresseerde scholieren uit het Voortgezet Onderwijs. Het is de bedoeling dat de persoon in kwestie in het buitenland een jaar High School volgt. De club regelt de benodigde formaliteiten. Omgekeerd komen buitenlandse scholieren hier om gedurende een jaar samen met Nederlandse leeftijdgenoten naar school te gaan.

Iedere student die op VWO, HAVO of VMBO zit kan na selectie voor deze uitwisseling in aanmerking komen. De betreffende student heeft dan wel een Rotaryclub nodig die jou wil voordragen: een Sponsorclub (in ons geval Rotary Club Enschede Kwartier). Dat betekent uiteraard niet dat de club zijn/haar kosten betaalt. Nee, de club is verantwoordelijk voor de terugontvangst van een jaarkind uit het buitenland.

In de praktijk?

In de praktijk houdt dit programma in dat Walther gedurende twaalf maanden gewoon naar school gaat in Brazilië. Hij woont gedurende die periode bij één of meerdere gastgezinnen (meestal “Rotarygezinnen”). Andersom woont Luisa in één jaar bij drie verschillende gastgezinnen in Enschede. (Deze gastgezinnen zijn overigens lid van Rotary Enschede Kwartier. ) Luisa gaat gedurende dit jaar gewoon naar een Nederlandse middelbare school, te weten 4 VWO van het Kottenpark College te Enschede.

Dit Jaaruitwisselingsprogramma is voor zowel Luisa als voor Walther een geweldige kans om een jaar in het buitenland te zijn en op een goede en bijzonder leuke en vertrouwde manier kennis te maken met de rest van de wereld. Een geweldig mooie ervaring voor alle betrokken partijen.